piatok, november 15, 2019

Čo je dobré vedieť pred cestou do USA

Podmienky vstupu:
Platný pas a vízum alebo biometrický pas a vytlačené potvrdenie prostredníctvom elektronickej cestovnej autorizácie - ESTA. Viac informácii na :
http://slovakia.usembassy.gov/esta_sk.html . Bezvízový styk Visa Waiver Program umožňuje cesty občanom SR na

 

územie všetkých 50 štátov Spojených štátov amerických vrátane Portorika a na ostrovy Guam a Americké panenské ostrovy (US Virgin Islands). Na ostatné závislé americké územia sa bezvízový styk s USA nevzťahuje a ostáva i naďalej povinnosť požiadať Veľvyslanectvo USA o udelenie amerického víza.
V rámci bezvízového programu do USA možno cestovať:

 • do 90 dní pobytu na turistické cesty, návštevy známych a príbuzných legálne sa zdržujúcich v USA cesty neslúžiace na zárobkovú činnosť
 • s biometrickým cestovným pasom (vrátane detí do 5 rokov veku, ktoré musia mať samostatný biometrický cestovný pas)
 • s platnou elektronickou cestovnou autorizáciou ESTA (vrátane detí do 5 rokov veku), ktorá je platná 2 roky v prípade, ak sa nezmenia údaje uvádzané cestujúcim v tomto formulári
 • od 8. septembra 2010 je elektronická cestovná autorizácia - ESTA spoplatňovaná vo výške 14,- USD

V prípade cesty v rámci bezvízového styku bez biometrického cestovného pasu a bez elektronickej cestovnej autorizácie ESTA, cestujúcemu na hraničnom priechode do USA – medzinárodnom letisku (point of entry) nebude umožnený vstup do USA a najbližším leteckým spojením bude vrátený späť do destinácie odletu. Cestujúci sa zároveň vystavuje riziku, že nebude prepravcom (leteckou spoločnosťou) pripustený na prepravu do USA. V prípade cesty do USA s cestovným pasom SR bez biometrie je potrebné mať vopred udelené vízum Veľvyslanectvom USA v Bratislave. I v prípade (aj krátkodobých) študijných pobytov je potrebné americké vízum.

Povolenie vstupu na územie USA: 

 • cesta s biometrickým pasom a platnou elektronickou cestovnou autorizáciou ESTA umožňuje cestujúcemu nastúpiť na leteckú (príp. lodnú, pozemnú) prepravu do USA, neznamená však aj povolenie na vstup do USA
 • o povolení vstupu na územie USA rozhoduje priamo na hraničnom priechode (na letisku, v prístave, na cestnom priechode) imigračný úradník Customs and Border Protection (čo platí aj v prípade cesty s udeleným americkým vízom)
 • v prípade zamietnutia vstupu do USA ZÚ Washington, resp. GK New York nemôžu rozhodnutie imigračného úradníka USA ovplyvniť ani intervenovať v prospech umožnenia vstupu občanovi SR do USA 

Zastupiteľské úrady SR pôsobiace v USA nemajú oprávnenie zasahovať ani akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť rozhodnutie imigračných úradníkov pri nepovolení vstupu do USA. Imigračné úrady USA o takýchto prípadoch ani neinformujú zastupiteľské úrady ktoréhokoľvek štátu zaradeného do Visa Waiver Program.

Prípady, keď MZVaEZ SR odporúča nevyužiť ESTA, ale priamo požiadať o vízum na veľvyslanectve USA v Bratislave: 

 • ak občan SR počas predchádzajúcej cesty do USA prekročil povolenú dobu pobytu na území USA
 • bol počas predchádzajúceho pobytu zadržaný, väznený, odsúdený, príp. mal iné problémy s policajnými, justičnými alebo inými orgánmi USA
 • uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje v elektronickom formulári ESTA,
 • cestuje za známymi alebo príbuznými nelegálne sa zdržiavajúcimi v USA
 • ako aj v prípade akýchkoľvek iných pochybností 

V týchto pripadoch odporúčame občanom SR požiadať Veľvyslanectvo USA o udelenie amerického víza a to aj vtedy, že im bola vydaná platná elektronická cestovná autorizácia ESTA. Občan tak minimalizuje pravdepodobnosť odoprenia vstupu na územie USA. Toto hrozí občanom SR i v prípade, ak ako miesto pobytu v USA uvedú adresu osoby, ktorá sa nelegálne zdržiava na území USA alebo vzbudia pochybnosť imigračného úradníka o skutočnom cieli návštevy USA a podozrenie, že mienia v USA nelegálne pracovať. 

Zvýšené bezpečnostné opatrenia: 
Pred nástupom na palubu lietadiel transatlantických letov smerujúcich do USA, cestujúci musia počítať s dodatočnými bezpečnostnými prehliadkami zahrňujúcimi osobnú kontrolu formou röntgenového prístroja alebo osobnej prehliadky. Cestujúcim je odporúčané dostaviť sa na check in pred odletom transatlantických letov smerujúcich do USA o hodinu skôr pred obvyklým časom uvádzaným leteckými spoločnosťami. Počas letu môžu byť cestujúci vyzvaní na uloženie svojich osobných vecí do odkladacieho priestoru umiestneného nad sedadlami v kabíne lietadla, na vypnutie elektronických zariadení (laptopy, elektronické hry a pod.) a na zotrvanie na svojich miestach v určitej fáze letu.

Typ cestovného dokladu:
cestovný pas a vízum alebo biometrický pas a vytlačené potvrdenie prostredníctvom elektronického systému povoľovania ciest-ESTA. Cestovný pas musí byť platný počas celého plánovaného pobytu v USA vrátane v deň odchodu.

Všeobecné informácie pre turistov a cestujúcich: 
Od začiatku roku 2004 pracovníci Colnej a pohraničnej ochrany USA (US CBP) vyžadujú otlačky prstov a fotografujú tvár (s výnimkou držiteľov víza A1, A2, G1, G2, NATO1-4) na vstupných letiskách a prístavoch. Postupne dochádza k stotožňovaniu týchto údajov na vybraných letiskách a prístavoch pri odchode z USA 
Orgány prisťahovalectva (US BCP – Border and Customs Protection) už pred vstupom do USA (napr. v lietadle) vyžadujú vyplniť formulár 6059B teda colnú deklaráciu. Až na hranici sa rozhodne o povolení vstupu alebo zamietnutí vstupu do krajiny, i keď americké veľvyslanectvo vízum udelilo.

Šťastnú cestu!

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Zobrazené 3554 krát
Pre písanie komentárov sa prihláste